Skip to main content

 

Informace pro klienty

TELEFON - pokud se nemůžete dovolat:
1. Sestra a lékař se věnují pacientům v ordinaci
​2. Telefon je obsazený pacientem, který se dovolal před Vámi
3. Voláte mimo ordinační hodiny

DOPORUČENÍ: Nevolejte zbytečně, dochází k extrémnímu přetížení telefonní linky. Pokud možno, kontaktujte nás E-MAILEM - vyřizujeme průběžně během ordinační doby, v případě nutnosti vám zavoláme zpět. Děkujeme                                     

 

Závodní preventivní péče (pracovně-lékařská péče)

Cílem závodní preventivní péče je zabránění poškození zdraví zaměstnanců vlivem práce, udržování zdravotní způsobilosti k práci a lékařský dohled nad úrovní pracovních podmínek. 

Závodní preventivní péče nenahrazuje primární (léčebně - preventivní) péči u registrujícího praktického lékaře.

K závodní prohlídce je nezbytné se objednat (telefonicky, nebo mailem) a mít výpis ze zdravotní dokumentace - od registrujícího praktického lékaře

Vstupní prohlídka zdravotnického pracovníka je vyřizována přednostně (sdělte danou skutečnost během  tel. hovoru, nebo uveďte v mailu)!

 

Ceník výkonů nehrazených zdravotním pojištěním

Ceník MEDIKLU, s.r.o.

Přístrojové vybavení ambulance

Point-of-care přístroj QuikRead go

Umožnuje rychlé tzv. bed-side (do 2 minut) měření:

  • hladin C-reaktivního proteinu (CRP) – časná identifikace bakteriální infekce, kontrola účinku antibiotické terapie z kapilární krve
  • infekce Streptococcus pyogenes (Strep-A) - časná identifikace streptokokové infekce, výtěr z krku  
  • hemoglobinu (Hg) a hematokritu (Hct) – detekce polyglobulie a anémie z kapilární krve
  • glykovaného hemoglobinu (HbA1c)  - identifikace pacientů s rizikem rozvoje diabetes mellitus, hodnocení dlouhodobé kompenzace pacientů s diabetes mellitus z kapilární krve
  • okultní krvácení (iFOBT) – screening kolorektálního karcinomu, ze vzorku stolice

EKG přístroj s bezdrátovým přenosem (SEIVA)

12 svodové/12 kanálové bezdrátové EKG (elektrokardiogram) s automatickým hodnocením záznamu – detekci akutního infarktu myokardu, ischemické choroby srdeční.

Bezkontaktní teploměr TrueLife Care Q7

Měření infračerveného záření, splňuje směrnice CE, SÚKL i EN ISO 13485:2016.

Tonometr Omron M6 Comfort Intelli

Certifikovaný automatický tonometr k měření krevního tlaku, univerzální manžeta pro obvod paže 22-42 cm s detekcí korektního nasazení.

Bezrtuťový tonometr klasický

Aneroidní klasický tlakoměr, k manuální měření krevního tlaku auskultační metodou, přesnost měření ověřena u autorizovaného střediska.

Manuální tlakoměr Little Doctor LD-100

Aneroidní klasický tlakoměr, k manuální měření krevního tlaku auskultační metodou, přesnost měření ověřena u autorizovaného střediska, umožnuje měření při rozsahu obvodu paže od 22-66 cm.

Pulzní oximetr iHealth Andon AIR

Neinvazivní měření saturace krve kyslíkem, umožňuje časnou detekci respiračního selhání, hodnocení kompenzace chronické respiračním insuficience/selhání (např. pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocní – CHOPN).

Inhalátor Sanitas SIH21

Kompresorový inhalátor pro léčbu infekcí horního a dolních dýchacích cest, umožnuje nebulizační (ve formě aerosolu) podání bronchodilatancií u pacientů se astma bronchiale a pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).

Glukometr Fora Diamond PRIMA

Certifikovaný glukometr pro měření glykémie z kapilární krve, umožňuje sledovat účinnost kontroly léčby diabetu, bez nutnosti odběru žilní krve, rozsah měření glykémie 1,1 - 33,3 mmol/L.

Otoskop KaWe PICCOLIGHT F.O. LED High Power 2,5 V

Přístroj k diagnostice onemocnění zvukovodu a středního ucha, otoskop s vláknovou optikou a LED osvětlením, zdravotnický prostředek podle normy EN 93/42/EEC, třída I., CE.

Tlakový HOLTER

Neinvazivní 24 hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku + detekce arytmií, zobrazení pulzní vlny, pohybový a teplotní senzor, paměť až na 600 měření. Vyšetření je indikované u pacientů s hraniční hodnotou krevního tlaku a u hypertoniků k zhodnocení efektu antihypertenzní terapie.

BOSO ABI-SYSTÉM 100

MĚŘENÍ KOTNÍKOVÝCH TLAKŮ. Přístroj pro screening ICHDK (Ischemické choroby dolních končetin) pomocí měření indexu kotník/paže. Přístroj stanoví tuto hodnotu tak jednoduše, rychle (1 minuta) a přesně, že toto vyšetření může být u každého pacienta provedeno jako preventivní kontrola. Vyšetření dokáže odhalit i asymptomatické pacienty.

Spirometr SpiroSonic FLO

Spirometr SpiroSonic FLO umožňuje jak základní, tak i profesionální funkční vyšetření plic (ultrazvukové snímání). Umožňuje automatickou interní kalibraci před každým měřením, hodnocení kvality měření dle kritérií ATS a ERS a vyhodnocovací měření pomocí softwaru SpiroReporter. Přístroj splňuje nejvyšší nároky na hygienu a bezpečnost pro pacienta - kromě použití antibakteriálních filtrů se může jako jediný přístroj naplnit a propláchnout dezinfekčním roztokem. Je vhodný pro screening pacientů s astma bronchiale a CHOPN. Vyšetření je v indikovaných případech pro registrované pacienty plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.