Skip to main content
Reference

Reference  

 

Publikační a přednášková činnost

1. Strakrle V., König J.: The Occurrence of Hepatitis G Virus in Patients with the Suspicion of Diagnosis Hepatitis. Hepatitis Information Network Canada, January 19, 1999

2. König J., Čermák J., Ročková R., Strakrle V., Šurel S. et al.: Aktuální epidemiologická data o HGV v České republice. XVI. Pečenkovy epidemiologické dny, Benešov, 25.10.-27.10. 1999, přednáška

3. König J., Čermák J., Švejda J., Ročková R., Strakrle V., Kracíková J.: Frequency of Specific Markers of Viral Hepatitis G in Patients and Blood Donors in the Czech Republic. Viraemia Index and Risk Factors. 3rd Annual Meeting of ESCV (European Society for Clinical Virology) Budapest, 1-5 September, 1999, abstract - přednáška

4. Strakrle V.: Infectious Diseases Statistics in Czech Republic: 1998. May 4, 1999 ProMEDmail-USA, Official Program of ISID (International Society for Infectious Diseases), Boston, USA

5. Strakrle V., Plchút M.: World Wide Web Resources in Travel Medicine, Presentation of Dr.Strakrle web site, 6th Conference of International Society of Travel Medicine, June 6-10 1999, Montreal Canada 

6. Strakrle V., König J.: Hepatitis G in the Czech Republic – original papers. Infectious Disease Review 1999, Vol.1, No.2, United Kingdom

7. Strakrle V., König J., Buček J., Pokorný A.: První zkušenosti s výskytem HGV infekce u pacientů hospitalizovaných na našem pracovišti. XXIX. Jarní hepatologické dny, 27.4.-29.4.1999, Karlovy Vary, přednáška

8. Strakrle V., Buček J., König J., Pokorný A. : The Occurrence of Hepatitis G Virus, Clinical and Histo-pathological Findings, Therapy, in Patients with the Suspicion of Diagnosis Hepatitis.

 • Hepatitis Information Network Canada, March 7, 2000
 • 9th International Congress on Infectious Diseases, Buenos Aires-Argentina, April 10-13, 2000, Poster presentations No. 22.005
 • 7th Western Pacific Congress of Chemotherapy and Infectious Diseases, Hong Kong, December 11-14, 2000, Poster presentations No. P 2.47
 • Health Sciences in the Caribbean in the New Millennium, Mt.Hope-Trinidad and Tobago, January 10-13, 2001, Poster presentations

9. König J., Summerová M., Kašlíková J.,....Strakrle V. et al.: Dynamics of Specific Markers of GBV-C/HGV Infection. Journal of Clinical Virology, September 12, 2000, Vol.18, No.1-3: 215-216,abstracts

10. Strakrle V., König J., Pokorný  A., Buček J.: Treatment of Acute Viral Hepatitis C by Interferon Alpha.

 • Hepatitis Information Network Canada, January 3, 2000
 • World Travel Medicine Conference, Taipei-Taiwan, June 23-26, 2000, Poster presentation P-12
 • 7th Western Pacific Congress of Chemotherapy and Infectious Diseases, Hong Kong,December 11-14, 2000, Poster presentation P 3.26
 • Health Sciences in the Caribbean in the New Millennium, Mt.Hope-Trinidad and Tobago, January 10-13, 2001, Poster presentation

11. Strakrle V., König J., Buček J., Pokorný A., Štroblová H.: Naše zkušenosti s léčbou akutní infekce virem hepatitidy C monoterapií interferonem alfa (IFN-a). XXX. Májové hepatologické dny, 17.5.-19.5.2000, Karlovy Vary, přednáška

12. König J., Summerová M., Ročková R., Strakrle V. et al.: Riziko parenterálního přenosu a dynamika markerů infekce HGV/GBV-C. XXX. Májové hepatologické dny, 17.5.-19.5.2000, Karlovy Vary, přednáška

13. Strakrle V., König J., Buček J., Pokorný A., Jelínková D., Štroblová H.: Naše zkušenosti s léčbou akutní infekce virem hepatitidy C monoterapií interferonem alfa (IFN-a). Celostátní kongres infektologů 12.9.-15.9.2000, Černý důl-Krkonoše, poster č.2

14. König J., Summerová M., Kašlíková J., Švejda J., Strakrle V. et al.: Nový virus GBV-C/HGV jako jeden z možných původců etiologicky nevyjasněných hepatitid. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie 2001, Vol.50, No.3: 103-110

- v tomto článku je citace v literatuře pod č.40 a č.41 - č. 1 a č.8 z tohoto soupisu

- práce č.14 je citována pod č.18 v článku – Kristian P., Schréter I.:Virus hep.G, TTV a SEN virus-nové hepatotropní viry? KMIL 2002, 4:152-159

- práce č.14 je citována pod č.26 v článku – L.Rožnovský: Vertikální přenos viru hepatitidy B,C a G. KMIL 2003, 2: 74-82

15. Autor, organizátor a předseda 1. mezinárodní konference - Využití informačních technologií ve zdravotnictví v novém tisíciletí (EITHS 2001) - aplikace v infekčním lékařství, gastroenterologii a hepatologii, 20. duben 2001, Brno, ČR

zahraniční citace o konferenci:

 • Steven R. Bingham: From My Computer to the Czech Republic. The Newsletter of the Hepatitis B Foundation 2001, No. 31: 13, USA
 • Jau-Shin Wu: Medical Information on Web sites in Taiwan, May 11, 2001, Taiwan

16. Strakrle V., Plchút M.: The Website on Infectious Diseases and Travel Medicine in Czech Republic. The 8th World Congress of Intensive and Critical Care Medicine, 28 October-1 November 2001, Sydney, Australia, přednáška

17. Strakrle V., König J., Buček J., Štroblová H.: Inductive Phase of Treatment by Interferon Alpha-2b Alone and Interferon Alpha-2b with Ribavirin Combination Therapy as the Initial Treatment for Chronic Hepatitis C at Naive Patients – a Comparison.

 • The 10th International Congress on Infectious Diseases, March 11-14 2002, Singapore, Poster presentation No. 68 001.
 • 23rd International Congress of Chemotherapy, June 7-9 2003, Durban, South Africa, Poster presentation No. SA 186

Citace pod č.44, č.45 a č.46 –  č.1, č.8 a č.10 z tohoto soupisu.

18. Strakrle V., König J., Buček J., Jelínková D., Štroblová H.: Srovnání efektu léčby indukční fáze monoterapie interferonem alfa-2b s kombinací interferonu alfa-2b a ribavirinu u naivních pacientů s chronickou hepatitidou C. XXXI. Májové hepatologické dny, 15.-17.května 2002, Karlovy Vary, poster č.2.

19.  Husa P., Krtek V., Švejda J., Stránský J.,…Strakrle V. et al.: Kombinovaná terapie IFN alfa-2b a ribavirinem nemocných s chronickou hepatitidou C – výsledky české multicentrické studie. XXXI. Májové hepatologické dny, 15.-17.května 2002, Karlovy Vary, přednáška

20.  Strakrle V., Plchút M.: The Website on Infectious Diseases and Travel Medicine in Czech Republic. 4th Asia Pacific Travel Health Conference, October 21-23, 2002 Shanghai, China, přednáška

21. Strakrle V.: Virové hepatitidy, informace pro pacienty. Akademické nakladatelství CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-276-9, coverdesign M.Plchút

Citace pod č.16, č.17, č.18, č.21, č.22, č.24, č.26 – č.1, č.8, č.10, č.9, č.16 a č.20, č.14, č.17 z tohoto soupisu.

22. Strakrle V.: Podzim a zima lákají k cestám za sluncem do exotických zemí. Noviny ČNZP Praha, 2003, č.6: 7

23. Strakrle V.: Tropické nemoci hrozí turistům i mimo letní sezónu. Haló Brno, ročník 10, říjen 2003, str.8

24. Strakrle V.: Zdravotní průvodce na cestách. Akademické nakladatelství CERM Brno 2003, ISBN, coverdesign M.Plchút

Citace pod č.9, č.10, č.11 – č.8, č.18 a 23, č.24 z tohoto soupisu.

25. Strakrle V., König J., Štroblová H.: The medical treatment by inductive phase of interferon alpha compared with interferon alpha higher dose 3 TIW in acute hepatitis C viral infection.

 • 11th International Congress on Infectious Diseases, March 4-7, 2004 Cancun, Mexico, Final Program - poster presentation 42.002
 • International Journal of Infectious Diseases, Vol.8, Suppl.1: 152, March 2004, abstracts
 • 9th Western Pacific Congress on Chemotherapy and Infectious Diseases, Bangkok Thailand, December 1-5, 2004, Poster presentation FP-F-07
 • 9th Conference of International Society of Travel Medicine, Lisbon Portugal, May 1-5, 2005, Poster presentation ID PO 06.47

 
26. Strakrle V.: Země světa a jejich nemoci. Osobní lékař 2004, č.2: 42-44, č.3: 48-51, č.4: 52-55, č.5: 52-55, č.6: 46-49, č.7-8: 56-58, č.9: 54-58, č.10: 54-59, č.11: 56-59, č.12: 52-58, č.1:58 - 60, 2005.

27. König J., Strakrle V., Aster V., Saláková M.: Klinicky suspektní virové hepatitidy laboratorně nevyjasněné etiologie. „Setkání virologů 2004“ 3. – 4. června 2004, Skalský Dvůr, přednáška.

28. Strakrle V.: Léčba chronických virových hepatitid. Přednáška pro praktické lékaře, 17.6.04 Brno.

29. Strakrle V.: Cestovní medicína a pracovně lékařská péče. Kurz 437/233 "Základy pracovního lékařství", přednáška 6.11.2004 NCO NZO Brno.

30. Strakrle V.:Virové hepatitidy. Přednáška pro praktické lékaře, 20.11.2004 NCO NZO Brno.

31. Strakrle V.: Brucellosis, human – Czech Republic ex Turkey. October 17, 25; 2005, ProMEDmail-USA, Official Program of ISID (International Society for Infectious Diseases), Sponsored in part by Elsevier, publisher of Tropical Infectious Diseases, 2nd edition and publisher of Antiviral Research.

32. Strakrle V.: Problematika cestovní medicíny. Zpravodaj kliniky Top Moravia Health 2006, č.11: 20-21

33. Strakrle V., König J., Stroblova H.: Inductive phase of treatment by interferon a-2a alone and pegylated interferon a-2a with ribavirin combination therapy as the initial treatment for chronic hepatitis C at naive patiens.

 • 12th International Congress on Infectious Diseases, June 15-18, 2006 Lisbon, Portugal, Final Program - poster presentation 68.005
 • International Journal of Infectious Diseases, Vol.10, Suppl.1: 320, June 2006, abstracts
 • 10th Western Pacific Congress on Chemotherapy and Infectious Diseases, Fukuoka Japan, December 1-5, 2006, Poster presentation
 • 10th Conference of the International Society of Travel Medicine, Vancouver, Canada, May 20-24, 2007, Program of abstracts PO 07.13

34. Infekční nemoci a činnost zdravotní sestry - seminář, "Léčba virové hepatitidy C, náhled do budoucnosti a Trendy současné cestovní medicíny z hlediska infekčních chorob", 22.1.2011 a 18.6.2011.


Odkazy
 

1. CDC - Centers for Disease Control and Prevention, jednou z nejdůležitějších činností CDC je poskytovat aktuální a komplexní informace ohledně infekčních nemocí včetně požadavků na očkování a veškerá doporučení pro cestovatele. Na tomto webu můžete nalézt vše v Traveler´s Health Section of The Division of Quarantine, National Center for Infectious Diseases.

2. ProMED-mail - celosvětový elektronický systém hlášení infekčních nemocí a oficiální program Světové organizace pro infekční nemoci (ISID Boston, USA), program pro emerging infectious diseases.

3. ISID - International Society for Infectious Diseases, Světová organizace pro infekční nemoci sdružuje specialisty v oboru z více než 100 zemí, poskytuje aktuální informace o nejnovějších objevech a možnostech na poli infekčních nemocí, jejich epidemiologii, klinické hodnocení, diagnózu, léčbu a jejich kontrolu.

4. ISTM - International Society of Travel Medicine, Světová organizace pro cestovní a tropickou medicínu se angažuje v podpoře bezpečného cestování a ochrany zdraví. Ve spolupráci s mezinárodními zdravotnickými provozovately cestovní medicíny (kam patří i naše pracoviště), akademickými centry a sdělovacími prostředky obhajuje svoji působnost a pomáhá v oblasti vzdělávání, služeb a výzkumných aktivitách na poli cestovní medicíny.  

5. ISCH - International Society of Chemotherapy, Světová organizace pro chemoterapii, cílem je zpřístupnit  vědecké aktivity na poli chemoterapie a infekčních nemocí co nejširší klinické praxi a aby byla dostupná v celém světě veškerá chemoterapeutika.