Skip to main content
O nás

O nás

 

Ambulance pro přenosné nemoci, cestovní medicínu a jaterní poradna v Brně vznikla 6.1.2003 z důvodu dalšího zabezpečení prevence, diagnostiky a léčby infekčních nemocí, neboť zdravotnická zařízení v našem městě a regionu tuto péči poskytují, ale čekací doby pacientů jsou dlouhé právě proto, že v rámci našeho oboru neexistuje těchto zařízení dostatečný počet.

Pravdou je, že do naší odbornosti zasahuje mnoho jiných specializací podle systému „všichni dělají všechno“, ale vždy je to na úkor kvality, zbytečné ztráty finančních prostředků jak státních, tak i peněz pacientů a v konečném důsledku je na tom nejhůře právě pacient, proto je nejvhodnější, aby byl vždy v indikovaném případě odeslán na specializované pracoviště našeho typu.

Vznik naší ambulance je také v souladu se světovým trendem řešení infekčních nemocí, který doporučuje maximální přechod z hospitalizační péče na vysoce kvalifikovanou péči ambulantní, čímž v prvé řadě umožňuje pacientovi poskytnout jistý komfort, neboť již nemusí být vždy hospitalizován. Vše je samozřejmě v souladu s platnou legislativou, v rámci které již jen minimum těchto onemocnění vyžaduje hospitalizaci.

Abychom měli co nejkvalitnější služby, spolupracujeme s řadou pracovišť, což umožňuje pro naše pacienty a klienty velmi dobrou zdravotní péči ať již preventivní či léčebnou. Pevně věříme, že pacienti a klienti budou se službami naší ambulance plně spokojeni.


Výhody pracoviště

 
 • Snadná dostupnost vzhledem k lokalitě (centrum města, blízko zastávky MHD).
   
 • Lze k nám odesílat pacienty i sanitními vozy a od nás rovněž možnost přepravy ve spolupráci se státní i nestátní sanitní zdravotnickou službou, mohou k nám i pacienti bez doporučení svého lékaře.
   
 • Minimální čekací doba pacientů (objednávky).
   
 • Z vyšetření RTG, EKG, UTZ, CT, elastografie (fibroscan), NMR.
    
 • Služby nehrazené zdravotními pojišťovnami ve stejných cenových relacích jako v jiných zdravotnických zařízeních (vakcíny atd.).
   
 • Dlouhodobá dispenzarizace pacientů s chronickými onemocněními a jejich příčinná léčba.
   
 • Pro pacienty dlouhodobě léčené možnost užití mobilní telefonní linky.
   
 • Zdravotnické zabezpečení rodin s dětmi v rámci cestovní medicíny.
   
 • Poskytování všech služeb v plném rozsahu včetně lékárny.
   
 • Ve stejné lokalitě návaznost na další obory.
   
 • Návaznost na domácí i zahraniční pracoviště.
   
 • Příjem pacientů a klientů všech zdravotních pojišťoven kromě 207.

Spolupráce
 

 • IFCOR s.r.o. Brno ul. Viniční a Studentská (www.ifcor.cz), klinické laboratoře provádějící virologická, bakteriologická, parazitologická, imunologická a mykologická vyšetření biologického materiálu včetně služeb antibiotického střediska, vyšetření biochemická a hematologická
   
 • Synlab Czech s.r.o. (www.synlab.cz) mikrobiologické laboratoře, provádějící virologická, bakteriologická, parazitologická, imunologická a mykologická vyšetření biologického materiálu včetně služeb antibiotického střediska.
 • Státním zdravotním ústavem Praha, všemi národními referenčními laboratořemi.
  ul. Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
   
 • VIDIA-DIAGNOSTIKA Praha, provádějící specializovaná sérologická vyšetření.
  ul. gen. Janouška 902, 198 00 Praha 9
   
 • Úrazovou nemocnicí Brno, jak pro její pacienty, tak i zaměstnance.
  ul. Ponávka 6, 602 00 Brno
   
 • Fakultními nemocnicemi v ČR, dalšími odbornými a praktickými lékaři.