Služby

Naše ambulance provádí veškerá vyšetření, diagnostiku a léčbu infekčních nemocí, poskytuje konzultační činnost v této problematice, hlavně v oblasti antiinfekční terapie, zabezpečuje rozsáhlou péči dispenzární u rekonvalescentů a pacientů s podezřením na infekční původ choroby, vytváří odborné poradny specializované na vybrané skupiny chorob.

 • přenosné nemoci
 • cestovní medicína
 • jaterní poradna

Přenosné nemoci

 • vyšetření, diagnostika a léčba včetně dlouhodobé dispenzarizace pacientů s borreliózou, kauzální infúzní terapie (nelze podezření na meningitidu či encefalitidu), vyšetření na všechny typy neurovirů atd.
  Onemocnění, která mohou klíšťata přenášet:- Lymská nemoc, - Klíšťová meningoencefalitida, - Ehrlichióza, - Babesióza, - Tularémie, - Návratný tyfus, - horečka Skalistých hor, - Coloradská horečka, - Středozemní skvrnitý tyfus, - Africký klíšťový tyfus, - Krymsko-konžská hemoragická horečka, - Klíšťová paralýza
 • vyšetření, diagnostika a léčba onemocnění dýchacích cest včetně mykoplasmových a chlamydiových infekcí, tonsillitid (angín) a dalších onemocnění zahrnujících i jejich ambulantní kauzální terapii injekčními antibiotiky
 • průjmová onemocnění virová, bakteriální a parazitární včetně infúzních terapií (nelze však pacienty s hypotenzí, výraznou dehydratací, febriliemi a současně s řadou komplikujících jiných onemocnění)
 • vyšetření, diagnostika a léčba antropozoonóz (onemocnění přenosných ze zvířat na člověka)
 • onemocnění herpetickými viry včetně pásového oparu (herpes zoster) a herpes simplex zahrnující rovněž i příčinnou antivirovou terapii, onemocnění EBV, CMV atd.
 • exantémová onemocnění zahrnující z hnisavých onemocnění kůže i růži (erysipelas) včetně jejího řešení injekčními antibiotiky
 • infekce močových cest
 • vyšetření na většinu pohlavně přenosných nemocí:

z virových -  HIV, hepatitida B, event.hepatitida C, D a G, hepatitida A (orálně anální kontakt), genitální herpes, condylomata accuminata (HPV6), CMV
z bakteriálních – syfilis, chlamydiové infekce a další možné při análním kontaktu-salmonelly, shigelly atd., mykoplasmata, gramnegativní anaeroby a aeroby
z protozoárních – giardiáza, kryptosporidie, amébové infekce, izospóry atd.

 • vyšetření, diferenciální diagnostika uzlinového syndromu a léčba dle etiologického agens
 • vyšetření, diferenciální diagnostika a léčba subfebrilních stavů nejasné etiologie (nelze řešit febrilie nad 38st.C) a únavových syndromů
 • řešení stavů po poranění zvířaty včetně antirabické vakcinace a po poranění kontaminovanou injekční jehlou
 • vyšetřování dárců krve, i.v.narkomanů, pacientů po opakovaných transfúzích krve, parenterálních zákrocích atd.
 • možnost provedení vyšetření i u akutně vzniklých stavů – statimová vyšetření

 

 


Cestovní medicína

 • v této problematice jedny z nejlepších služeb v ČR, kdy není účelem a ani v možnostech ostatních zdravotnických zařízení níže uvedená komplexnost služeb na jednom místě
   
 • lékařské prohlídky před výjezdem do zahraničí pro jednotlivce i instituce platné pro zahraničí
   
 • vyšetření osob po návratu ze zahraničí
   
 • vystavování certifikátů všech typů pro zahraničí včetně mezinárodních očkovacích průkazů
   
 • očkování osob před výjezdem do zahraničí všemi typy vakcín včetně profylaxe vztekliny
   
 • chemoprofylaxe malárie dle cílové země, oblasti a města
   
 • komplexní detailní poradenská služba včetně informací o aktuálním riziku infekcí v   jednotlivých zemích i těsně před odjezdem do zahraničí
   
 • kontakty na nemocnice, lékaře a zastupitelství ČR
   
 • detailní doporučení jaká léčiva s sebou
   
 • repelenty proti hmyzu na nechráněné části těla, oděv a na cestovní vybavení
   
 • přípravky k ošetření vody
   
 • moskytiéry
   
 • další cestovní doplňky  dle WHO a ISTM
   
 • očkování na vlastní žádost k individuální ochraně osob, očkování k prevenci infekcí (např. proti chřipce, klíšťové meningoencefalitidě, pneumokokové infekci atd.)

 

 


Jaterní poradna

 • vyšetření, diagnostika a léčba pacientů s elevací hodnot jaterních enzymů
  (nelze ikterického pacienta – se žlutým zbarvením kůže)
 • hepatopatie nejasné etiologie
   
 • hyperbilirubinémie, vyšetření, diferenciální diagnostika, sledování
   
 • autoimunitní hepatitidy
   
 • vyšetření, sledování a řešení všech typů virových hepatitid a kauzální léčby chronických virových hepatitid B a C (všechny typy interferonových terapií, ribavirinem, tenofovirem, entecavirem, boceprevirem, simeprevirem atd. )
 • hepatopatie v průběhu různých infekčních onemocnění a doprovázené potenciálně hepatotropnímy viry
   
 • hepatopatie etiologie metabolické, alkoholové, chemických nox, ionizačního záření k vyšetření atd.