Vakcinační centra

 

 

Ambulance pro přenosné nemoci,
cestovní medicínU, jaterní poradna  

Údolní 16, Brno 602 00
Tel.: 545 240 743
       545 216 670
Email: ambulance@e-globals.net
Internet: http://www.strakrle.com

 

 
Typy očkování Typ očkovací látky
1. Žlutá zimnice Stamaril
2. Žloutenka typu A Havrix, Avaxim, Vaqta, Epaxal Berna (+ influenzae vir. H1N1A)
3. Žloutenka typu B Engerix B, Hepatect, H-B-Vax II
4. Žloutenka typu A a B Twinrix Adult, Pediatric
5. Klíšťová meningoencefalitida FSME IMMUN, Encepur
6. Břišní tyfus Typhim Vi, Typherix, Vivotif (live oral vacc.)
7. Meningokoková meningitida Menveo A,C,Y,W135, Meningococcal polis. vacc. A+C, Menpovax A+C, Neis-Vac. C., Nimenrix, Bexsero (meningokok B)
8. Cholera Dukoral+enterotoxigenní E.coli, Orochol Berna, Cholera Vaccine B.
9. Poliomyelitida (dětská obrna) Polio Sabin (oral), Imovax Polio
10. Vzteklina Imovax RabiesVero, Rabipur, Verorab, Serum antirabic.
11. Záškrt Diphteria Adsorbent,
Aldiana 5 LF, kombinované vakcíny
12. Tetanus Alteana, Tetavax, Tetanol
13. Chřipka Fluarix, Vaxigrip, Fluvirin, Begrivac, Influvac, Agrippal S1, Relenza, Preflucel
14. Pneumokoková infekce Pneumo 23, Prevenar 13, Synflorix
15. Plané neštovice Varilrix, Priorix tetra - kombin. vakcína
16. Haemophilus influenzae b Hiberixkombinované vakcíny
17. Rotaviry

Rotarix, Rotateq

18. Japonská encefalitida Ixiaro
19. Herpes zoster Zostavax


 


  Pravidelné očkování v České republice

Věk dítěte Pravidelné očkování
4. den až 6. týden TBC doporučeno
9. až 12 týden (1. dávka) záškrt, tetanus, dávivý kašel, 
Haemophilus influenzae b, žloutenka typu B
10. týden až 14,5. měsíc 
(1. dávka)
poliomyelitida (děti narozené v předcházejícím roce)
13. až 16. týden (2. dávka) záškrt, tetanus, dávivý kašel, Haemophilus influenzae b, žloutenka typu B
18. týden až 16,5. měsíc
(2. dávka)
poliomyelitida
17. až 20 týden (3. dávka) záškrt, tetanus, dávivý kašel, 
Haemophilus influenzae b
33. až 36. týden (3. dávka) žloutenka typu B
14,5. měsíc až 26,5. měsíc poliomyelitida - 1. přeočkování
15. měsíc (1. dávka) spalničky, příušnice, zarděnky
16,5. měsíc až 28,5. měsíc poliomyelitida - 2. přeočkování
18. až 20. měsíc (4. dávka) záškrt, tetanus, dávivý kašel, 
Haemophilus influenzae b
21. měsíc, event. později spalničky, příušnice, zarděnky - přeočkování
5. rok záškrt, tetanus, dávivý kašel - přeočkování
11. rok  TBC - přeočkování pouze u tuberkulin negativních
12. rok žloutenka typu B - pouze u dětí, které nebyly očkovány v prvních měsících života 
(3 dávky 0,1,6 měsíc) 
13. rok poliomyelitida - 3. přeočkování
14. rok tetanus + další přeočkování vždy po 10 až 15 letech

 

Možnost do 18 měsíců místo pentavakcíny aplikovat 3 dávky Hexavac inj. obsahující i polio a později booster 4.dávku.