Pracoviště

 

 

Ambulance pro přenosné nemoci, cestovní medicínu a jaterní poradnaBrně vznikla 6.1.2003 z důvodu dalšího zabezpečení prevence, diagnostiky a léčby infekčních nemocí, neboť současná zdravotnická zařízení v našem městě a regionu tuto péči poskytují, ale čekací doby pacientů jsou neúnosné právě proto, že v rámci našeho oboru neexistuje těchto zařízení dostatečný počet.

Pravdou je, že do naší odbornosti zasahuje mnoho jiných specializací podle systému „všichni dělají všechno“, ale vždy je to na úkor kvality, zbytečné ztráty finančních prostředků jak státních tak i peněz pacientů a v konečném důsledku je na tom nejhůře právě pacient, proto je nejvhodnější, aby byl vždy v indikovaném případě odeslán na specializované pracoviště našeho typu.

Vznik naší ambulance je takésouladu se světovým trendem řešení infekčních nemocí, který doporučuje maximální přechod z hospitalizační péče na vysoce kvalifikovanou péči ambulantní, čímž v prvé řadě umožňuje pacientovi poskytnout jistý komfort, neboť již nemusí být vždy hospitalizován. Vše je samozřejměsouladu s dosud platnou legislativou, v rámci které již jen minimum těchto onemocnění vyžaduje hospitalizaci a z nich jsou to převážně importované nákazy.

Abychom měli co nejkvalitnější služby, máme pracoviště registrováno ve dvou světových organizacích, Světové organizaci pro cestovní medicínu a Světové organizaci pro infekční nemoci, dále spolupracujeme s řadou zahraničních a domácích pracovišť, což umožňuje pro naše pacienty a klienty velmi dobrou zdravotní péči již preventivní či léčebnou. Pevně věříme, že pacienti a klienti budou se službami naší ambulance plně spokojeni.