Očkovací kalendář pro dospělé podle věku

 

Nemoc Věk
Tetanus 18 – 59 let: booster po 10-15 letech, 60let a více: booster po 10 letech
Pertuse 18 – 64 let: 1 dávka 1x za život, přeočkování možno po 10-15 letech
Varicella 18 – 65 let a více: 2 dávky
VHA 18 – 65 let a více: 2 dávky
VHB 18 – 65 let a více:  3 dávky
KME 18 – 59 let: 3 dávky,booster po 5 letech, 60 let a více: 3 dávky, booster po 3  letech
HPV 18 – 26 let: 3 dávky
Pneumokokové infekce 18 – 64 let: 1 dávka, 65 let a více: 1 dávka
Meningokokové infekce 18 – 59 let: 1 dávka, platnost 5 let a více, typ vakcíny podle rizika
Chřipka 18 - 65 let a více: 1 dávka každoročně
Hib 18 – 65 let a více: 1 dávka
Vzteklina 18 – 65 let a více: 5 dávek postexpozičně, 3 dávky preexpozičně, v ČR se nevyskytuje
Herpes zoster 50 let a více: 1 dávka