Spolupráce s domácími pracovišti

  • Synlab Czech s.r.o. (www.synlab.cz) mikrobiologické laboratoře, provádějící virologická, bakteriologická, parazitologická, imunologická a mykologická vyšetření biologického materiálu včetně služeb antibiotického střediska. Pracoviště je certifikováno dle evropské normy ISO 9002.
     
  • Státním zdravotním ústavem Praha, všemi národními referenčními laboratořemi.

ul. Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

  • VIDIA-DIAGNOSTIKA Praha, provádějící specializovaná sérologická vyšetření.

ul. gen. Janouška 902, 198 00 Praha 9

  • Úrazovou nemocnicí Brno, jak pro její pacienty, tak i zaměstnance.

ul. Ponávka 6, 602 00 Brno

  • Fakultními nemocnicemi v ČR, dalšími odbornými a praktickými lékaři.